Nowa oferta związana z projektem RPSW.02.05.00-26-0431/19

StomatologW związku z realizacją projektu nr RPSW.02.05.00-26-0431/19 pod nazwą:

„Innowacja w Stomatologia Wziątek S.C. na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego TURYSTYKA ZDROWOTNA I PROZDROWOTNA”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 wsparcie innowacyjne sektora MŚP RPOWŚ na lata 2014-2020 przedstawiamy:

 
OFERTA - dla dzieci

 

OFERTA - dla dorosłych

 

OFERTA - dla seniorów

rpo ws znaki promocyjne zestawienie3 poglad

Projekty

Stomatolog

Stomatologia Wziątek s.c. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Innowacja w Stomatologia Wziątek s.c. na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego TURYSTYKA ZDROWOTNA I PROZDROWOTNA",

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 "Wsparcie innowacyjne sektora MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie nowego procesu i wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług stomatologicznych opartych na nowoczesnych procesach cyfrowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 170 000,00 zł.

 

Ogłoszenie

o Zapytaniach ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację usług i/lub dostaw
w ramach projektu RPSW.02.05.00-26-0431/19 pod nazwą: „Innowacja w Stomatologia Wziątek S.C. na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego TURYSTYKA ZDROWOTNA I PROZDROWOTNA”

w ramach naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19

dla Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


  1. Sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem unitu stomatologicznego - komplet w miejscowości Końskie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27703


  1. Sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem skanera wewnątrzustnego wraz z oprogramowaniem w miejscowości Końskie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27791rpo ws znaki promocyjne zestawienie3 poglad