Aktualności

Informacje

Serwis

Ogłoszenie

o Zapytaniach ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację usług i/lub dostaw
w ramach projektu RPSW.02.05.00-26-0431/19 pod nazwą: „Innowacja w Stomatologia Wziątek S.C. na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego TURYSTYKA ZDROWOTNA I PROZDROWOTNA”

w ramach naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19

dla Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  1. Sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem unitu stomatologicznego - komplet w miejscowości Końskie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27703

  1. Sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem skanera wewnątrzustnego wraz z oprogramowaniem w miejscowości Końskie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27791

rpo ws znaki promocyjne zestawienie3 poglad

 

logo felogo felogo fe

Kategoria: